Traditionella Läkemedel

Det finns ett antal läkemedel som används för behandling av depression och ångest i samband med stress. Gemensamt för dem alla är att de måste skrivas ut på recept av leg. läkare eller psykolog.

SSRI- och SNRI-preparat 

Vid besvär med ångest och/eller depression kan läkaren skriva ut ett läkemedel som påverkar det hormonssystem som är stört. SSRI-preparat fungerar så att de förhöjer tillgängligheten av serotonin i hjärnan. SNRI höjer nivåerna av både serotonin och noradrenalin. Att ha rätt halter av serotonin och noradrenalin är viktigt för både välmående och humör. De här preparaten kan få stopp på oroande eller återkommande mörka tankar och beteenden och de kan sänka ångestnivån. 

Exempel på SSRI-preparat: 

Cipramil. Zoloft, Prozac

Exempel på SNRI-prparat:

Efexor, Cymbalta

Bezodiazepiner

Lugnande medel som har flera olika effekter, t ex muskelavslappnande, ångestdämpande, sövande. Dessa medel är starkt beroendeframkallande.

Exempel på preparat:

Sobril, Stesolid, Temesta

Antihistaminer

Ett preparat som huvudsakligen används för att dämpa allergiska reaktioner. Det dämpar vissa funktioner i hjärnan utan att vara vanebildande samt blockerar histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader. På så sätt kan det också ge effekt mot ångest och oro.

Exempel på preparat:

Atarax, Lergigan