Vad är Stress?

Kortvarig stress är inte skadlig. Den är tvärtom nödvändig för att vi ska klara av farofyllda situationer. Det är en naturlig fysisk reaktion som styrs från vår hjärna och från vårt nervsystem. Dett som är viktigt är att vi ger oss tid för återhämtning.

Långvarig stress är däremot en mångårig process utan möjligheter till återhämtning som leder till en rad kroppsliga och psykiska symptom. Denna stress är skadlig för både kropp och själ. När detta pågår under en längre tid kan kroppen börja ge olika signaler på att någonting är på tok. Signalerna kommer smygande och i regel så lägger man inte märke till dem eller så avfärdar man helt enkelt kroppens ”rop på hjälp”.

Under stress frigörs stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och cortisol i blodet. Fokuseringen och koncentrationen ökar. Det frigörs extra mycket socker och fett i blodet för att få energi, hjärtat slår snabbare, blodtrycket stiger, andningsfrekvensen ökar, smärtkänsligheten minskar, blodcirkulationen till musklerna ökar och musklerna spänns. Blodcirkulationen minskar till matsmältningssystemet och tårvätska och salivutsöndringen minskar. Kroppen får en riktig energikick - allt för att klara av en fysisk kraftansträngning - en kamp- och flyktsituation. När sedan kampen/flykten är över så varvar kroppen ner med hjälp av lugn- och rohormonet oxytocin.

I människohistoriens begynnelse, när man levde i jägar- och samlarsamhällen  levde man sitt liv i sakta mak efter ljuset. Man sov när det var mörkt och var vaken när det var ljust. Man levde i små samhällen där den enda informationen man överöstes med var berättelserna vid lägereldens sken. De gånger människorna fick  en stressreaktion var det för att överleva attacker från vilda djur eller fienden. Då fick man också oftast utlopp för all
stressenergi som kroppen byggde upp genom att kämpa eller fly. 
När kampen eller flykten var över kom sedan en spontan avspänningsreaktion. Man kunde koppla av och vila.
 
I dag är stressen oftast av ett helt annat slag, mer psykisk, psykosocial. Vi tänjer på gränserna för hur länge vi är vakna, vi översköljs av information och andra stimuli. Vi utsätts vi för en enorm mängd av stressfaktorer i vår komplicerade och snabba föränderliga värld.
 
Numera samlar vi på oss en massa stressenergi som kroppen sällan får utlopp för.
Kroppens reaktionssätt är fortfarande den samma som den var på stenåldern och vår hjärna är fortfarande uppbyggd på exakt samma sätt!  Detta gör att kroppen hamnar i obalans och stressen blir skadlig.