Andning

När vi är stressade så lägger vi oss till med en felaktig, snabb och ytlig andning högt uppe i bröstet. 

Forskare Bo von Scheele har fastslagit i sin forskning att den ytliga andningen resulterar i att: 

• När vi andas fel påverkar det hela det kemiska systemet i kroppen, framför allt pH-värdet. 

• Njurarna tvingas arbeta hårdare och blir överansträngda 

• I förlängningen leder felaktig andning till dåligt blodflöde till hjärnan, med migrän, ångest, glömska och trötthet som följd. 

Det är därför A och O att lära sig att andas på rätt sätt. Genom att göra det kan man påverka sitt mående på ett positivt sätt. Till din hjälp får du här en andningsövning:

Lägg dig på rygg, fötterna 2-3 decimeter isär. Så får höften plats att slappna av.

Armarna ut från kroppen, så pass långt ut från kroppen att handflatorna utan ansträngning kan vändas uppåt. 

Om det kräver att du ligger med armarna rakt ut åt sidorna, så gör det. Nu kan skulderbladen ligga platta mot underlaget och ryggen, och axlarna kan slappna av. 

Slappna av i käkar och haka. Låt tungan släppa från gommen. Släta ut pannan.

Känn din hud över hela kroppen. Mot kläderna, underlaget, luften. Gå med ditt fokus igenom hela din hud.

Känn tyngden av kroppen ner mot jorden. Jorden, som under hela ditt liv stöttar och bär upp dig vad du än gör, tänker, känner, säger eller vill. Jorden stöttar dig genom allt, varje gång du faller så är den där och tar emot dig. Du kan låta den bära dig nu, slappna bara av och lämna över din tyngd till jorden.

Låt din andning bli djupare för varje nytt andetag. Fördjupa din andning successivt så att varje ny inandning blir djupare än den dessförinnan. Andas genom näsan. Låt andetaget gå långsamt, låt inandningen ta lika lång tid som utandningen.

Fördjupa din andning såpass att du använder dina lungors fulla kapacitet - andas in och fyll lungorna hela vägen nerifrån nedersta delen i lungorna somgår ner i magen, fyll upp hela bröstkorgen ut åt sidorna, upp mot taket och ner mot underlaget, fyll hela vägen upp till nyckelbenen - andas ut och töm långsamt lungorna, låt bröstkorg och mage sjunka in igen tills lungorna är helt tomma, ta därefter skjuts av den totala utandningen in i nästa indandning och låt den bli än djupare.

Hitta en lååångsam och jämn rytm i din andning. Känn andningens rörelse som går som en våg, fyller på så att magen höjs, vidare upp i bröstet, ända upp till nyckelbenen, för att sedan tömmas ut och bröstkorg och mage sjunker in igen.

 

Just så här andades du som spädbarn. Visst gick andetaget lite snabbare då, men det berodde på att lungorna var mindre och att det då tog kortare tid att fylla dem helt och hållet. När du var nyfödd hade inga spänningar hunnit lägga sig runt andningsapparaten, ingen stess hade hunnit påverka din kropp och ditt sinne. Det är just så här som dina lungor är programmerade att andas rent biologiskt. Och det handlar bara om en avslappning. Anledningen till att många inte andas såhär vanligtvis är att de har spända muskler somär inblandade i andetaget. Spänningar som fäst sig i kroppen som en sköld för själen.

När vi väl kom ut i världen som barn mötte vi miljöer där det inte var helt okej att bara vara sig själv, låta själen styra. För varje gång vi fick lära oss att hålla igen oss själva så gömde sig själen lite mer bakom en muskel som spände sig. Andetaget förminskades och blev av vana kortare och lättare.

Genom att slappna av och låta andetaget fördjupas mjukar du upp, sträcker ut och stärker musklerna runt andningsapparaten igen. På samma gång luckrar du upp spänningarna - blockeringarna och sköldarna som ligger emellan själen och ditt yttre. I detta uppluckrande släpper känslorna och tankarna som kapslat in sig i musklerna och inte fått synas. Känslor och tankar som du lärt dig att inte visa eller ens acceptera. Det kan vara sorg, ilska, själförtroende, styrka, kreativitet, etc.. Låt det komma, även om det är jobbigt. Det är en utrensningsprocess. För att bli av med det måste du våga vara i det.

En djup och långsam andning gör dig lugn, och det gör dig också till dig själv. Just så som du är innerst inne. Du föddes som unik, fylld av potential och kapacitet. Den potentialen och kapaciteten finns kvar i dig. Nu är det bara upp till dig att öppna luckan och låta dem blomma.

Hämtat från

IMY-YogaNytt-2009-7