Symptom

Symptomen på långvarig stress är ofta olika. Hur starkt vi påverkas är individuellt och vi reagerar olika starkt även om vi utsätts för samma påfrestningar.

Det allra första symptomet på att någonting är fel är oftast ett ändrat sömnmönster. Man kanske får svårt att sova eller man somnar men vaknar frampå småtimmarna och kan inte somna om. Eller så kanske man sover ovanligt tungt och hårt men känner sig ändå inte utvilad.Det här leder ju till att man blir konstant trött på dagen.  De flesta kämpar vidare utan att göra något åt sina sömnproblem. Det är synd för eftersom det är under sömnen som kroppen reparerar sig så kanske det finns möjlighet att slippa ifrån mer stressbesvär om man tar detta på allvar. Sök hjälp redan här!

Senare symptom kan vara "bråttomkänsla", huvudvärk och även annan värk, nacke, axlar, rygg är vanligast. Magbesvär, tryck över bröstet, yrsel, emotionell labilitet och olust inför krav. Försämrad bedömningsförmåga och minskat socialt umgänge. Ångest är vanligt och man kan bli nedstämd. Nedstämdheten kan utvecklas till en depression.

Har man kommit så här långt så har man utvecklat ett utmattningssyndrom eller utmattningsdepression.

Ångest

Ångest är mycket vanligt vid långvarig stress. Det kan till och med vara det allra första symptomet som man lägger märke till. Man kanske har gått med "fjärilar i magen" en tid och sedan kommer ångesten plötsligt som en bloxt från en klar himmel. Det är en överväldigande känsla av att något katastrofalt kommer att hända. Man kan få hjärtklappning, yrsel, andnöd eller någon annan kroppslig sensation. Detta triggar igång katastroftankar och ännu fler kroppsliga sensationer. Man tror att man ska dö, få en hjärtinfarkt, en stroke eller bli tokig. Allt detta stegras till ett maximum på bara några sekunder!

 Symptom på ångest:

·         Ansträngd andhämtning eller andnöd

·         Yrsel, ostadighetskänslor, svindel eller matthet

·         Hjärtklappning eller hastig puls

·         Darrningar eller skakningar

·         Svettningar

·         Kvävningskänslor

·         Illamående eller magbesvär

·         Overklighetskänslor inför sig själv eller omgivningen

·         Stickningar eller domningar i händer och fötter

·         Värmevallningar eller frysningar

·         Smärtor eller obahag i bröstet

·         Rädsla att dö

·         Rädsla att bli "tokig" eller att göra något okontrollerat

Depression

Om man är nedstämd i mer än två veckor så har man förmodligen drabbats av en depression. Det främsta symptomet är att man  inte känner glädje eller intresse för någonting. Man kan bli orkeslös, likgiltig och få dålig självkänsla. Man kan tappa matlusten eller börja tröstäta. Många som är deprimerade sover sämre och många drabbas också av ångest. Det är vanligt att man vid en depression känner sig värdelös och ansvarig för svåra misstag, till exempel i sitt arbete. Det är vanligt att tankeförmågan blir sämre och att det är svårare att ta beslut. Depression kan även ge kroppsliga symtom som förstoppning eller menstruationsrubbningar. Vid en djup depression kan självmordstankar eller planer på att begå självmord finnas.

 Symptom på depression:

·         Du ser livet i svart och känner dig ofta nedstämd

·         Det du brukar tycka om att göra känns inte längre roligt. Även vardagliga sysslor kan kännas omöjliga att     genomföra

·         Kanske har du gått ner i vikt och haft dålig aptit

·         Du sover dåligt eller vaknar alltför tidigt

·         Du känner dig mycket trött och energifattig

·         Du nedvärderar dig själv och plågas av skuldkänslor och värdelöshetskänslor

·         Du har svårt att fatta även enkla beslut

·         Din sexuella lust är mycket låg, du kanske t.o.m är impotent

·         Du kanske plågas av ångest

Följande text är hämtad ur Hjärt-Lungfondens temaskrift "Stress" som gavs ut i oktober 2008.

Många som söker hjälp vet att de är stressade men har inte själva lyckats bryta mönstret. Andra söker läkare för smärtor i muskler eller bröst, eller har drabbats av utmattning och är så orkeslösa att minsta vardagssyssla kan kännas omöjlig.

Eftersom stress påverkar så många delar av kroppen kan symptomen variera. De första signalerna på att man är för stressad kan vara att man sover dåligt eller känner en stor trötthet som inte går att vila bort. En del blir lätt irriterade eller rastlösa och har svårt att koppla av och varva ner. Olustkänslor, oro, rädsla och ångest liksom svårigheter att koncentrera sig kan också vara tecken på stress. Kroppen kan även reagera med hjärtklappning och det kan kännas svårt att andas ordentligt. Vissa får problem med magen och drabbas av magkatarr eller förstoppning medan andra lider av huvudvärk eller stelhet och värk. Överkänslighet mot ljud, ljus eller vissa dofter kan också vara varningssignaler på att kroppen lider av stress. På samma sätt kan utslag och eksem vara en larmklocka som signalerar att kroppen är i obalans.

De flesta som lyssnar till varningssignalerna kan snabbt komma i balans igen. Ofta räcker det med en tids vila, ett miljöombyte eller en förändring av livssituationen för att återhämta sig. Gemensamt för alla, oavsett symptom, är att de måste ta bort åtminstone några av orsakerna till att de känner sig stressade.